Αιμορροϊδοπάθεια. Τι είναι;

Αιμορροϊδοπάθεια είναι η διάταση και υπερπλασία του έσω αιμορροϊδικού πλέματος (φαίνεται με μπλε στη φωτογραφία), με αποτέλεσμα να μη μπορεί να αποχετευθεί το αίμα από τις αιμορροϊδες, που είναι οι φλέβες του πρωκτού.

 Προδιαθεσικοί παράγοντες, είναι η δυσκοιλιότητα, η αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση, η παχυσαρκία, επαγγέλματα που έχουν καθιστική ζωή και στρες, η διατροφή και η κύηση.

 Η Αιμορροϊδοπάθεια ταξινομείται σε 4 βαθμούς:

 1ου βαθμού: έχουμε μικρή απώλεια αίματος από τον πρωκτό, και είναι ορατές μόνο με το πρωκτοσκόπιο.

 2ου βαθμού: Προπίπτουν περιοδικά από τον πρωκτό, και ανατάσσονται αυτόματα.

 3ου βαθμού: Προπίπτουν κατά την αφόδευση, το περπάτημα, τη στάση και ανατάσσονται μόνο με το χέρι.

 4ου βαθμού: Προπίπτουν μονίμως και δεν ανατάσσονται.